Fra idé til vekst

Håndboken «Fra idé til vekst» gir innsikt i praktiske problemstillinger som kjennetegner prosjekter og oppstartsselskaper. Den gir konkrete råd og enkle forklaringer.

Hensikten med boken er å bistå gründere og andre som er involvert i entreprenørskap med å spare tid og skape økt verdi til og med vekstfasen.

Kjøp

Målgruppe

Boken er primært skrevet for gründere og entreprenører som vurderer å gå i gang, eller er i gang, med ambisiøse vekstselskaper. Den praktiske vinklingen gjør boken godt egnet som et verktøy i hverdagen.

Boken vil i tillegg være egnet litteratur for personer som er involvert i styre eller rådgivende funksjoner i oppstartsselskaper, samt kurstilbydere og utdanningsinstitusjoner som tilbyr praktisk rettet opplæring og undervisning innen entreprenørskap og oppstart av virksomhet.

Omtale

Boken er et godt strukturert oppslagsverk for oss som søker beslutningsstøtte på de utfordrende problemstillingene man møter i oppstartsfasen av et ambisiøst vekstselskap. Den gir innføring i en rekke temaer jeg har søkt kunnskap om i det første halvannet året OrigoID har vært i drift. Den tar også for seg en mengde problemstillinger jeg forventer vil bli relevant i tiden fremover. Jeg mener ”Fra idé til vekst” er en glimrende håndbok for gründere.

Kim Kr. Humborstad, daglig leder og gründer i OrigoID AS

Om forfatteren

Håvard K. Bjor er utdannet siviløkonom fra BI. Han har ledet teknologitunge selskaper i ulike faser, alt fra prosjekter som leter etter applikasjonsområder for forskningsresultater, til vekstselskaper som vil skape rask økning i salget. I tillegg har han vært Vice President i Seed Forum International Foundation, som kobler selskaper i tidlig fase med investorer. Han har også jobbet med innovasjonsprosjekter for Forskningsparken i Oslo.

Boken bygger på egenerfaring fra å bygge opp oppstartsselskaper og erfaring fra rådgivning for et titalls prosjekter og selskaper.

Fra idé til vekst

Håndboken «Fra idé til vekst» gir innsikt i praktiske problemstillinger som kjennetegner prosjekter og oppstartsselskaper. Den gir konkrete råd og enkle forklaringer.

Hensikten med boken er å bistå gründere og andre som er involvert i entreprenørskap med å spare tid og skape økt verdi til og med vekstfasen.

Kjøp Bla i boken Få rabatt

Oppdrag

Konsulentoppdrag, foredrag og undervisning.

Ressurser

Maler, oppsett og modeller.