Lanserte ny bok gjennom Hegnar Media

6. mars 2013

Forlaget Hegnar Media står bak min siste bokutgivelse, “Fra gründer til vekstselskap på 1-2-3”. Boken er en praktisk håndbok for de som ønsker å starte opp virksomhet fra Norge.

Formålet med boken er å hjelpe flere gründere, prosjekter og selskaper til å kunne bruke mer tid på det som virkelig er viktig; komme raskt til lansering, selge og vokse. Boken rettes hovedsakelig mot gründere, de som jobber med vekstselskaper, de som er løst tilknyttet vekstselskaper og de som lærer om oppstart i form av utdanning eller kurs.

Det fokuseres på å presentere konkrete råd knyttet til vanlige problemstillinger i ulike faser, samt gi innsikt i sentrale områder knyttet til det å starte opp et vekstselskap. Du vil finne erfaringsbaserte fremgangsmåter og tips som vil kunne spare prosjektet for tid og penger. I tillegg er det lagt stor vekt på å skape et balansert bilde av det å starte opp vekstselskaper, både den store risikoen og det store potensialet. Det er mye som skal læres i tilknytning til en oppstart av et vekstselskap; hvordan du skal finansiere selskapet og hente penger, hvordan du skal bygge et team og motivere, hvordan du skal selge og markedsføre, og kanskje viktigst, hvordan du skal engasjere folk og få dem til å tro på deg. Boken er lagt opp til at det skal være enkelt å bruke den til oppslag.

Kjøp den på Hegnar Medias Bokhandel.

Kommentarer av

Anbefalt litteratur for gründere – entreprenørskap

13. mai 2012

Steve Blank er en av de ledende akademiske stemmene innen entreprenørskap – globalt. Han har selv skrevet bøker som anbefales på det varmeste, senest ”The Startup Owner’s Manual” som ble utgitt i mars i år. I tillegg gir han varme anbefalinger til andres litteratur innen entreprenørskapsrelevante felt. Dette er litteraturanbefalinger som er verd å bite seg merke i.

Entreprenøriell ledelse

Business Model Generation: av Alexander Osterwalder

The Lean Startup: av Eric Ries

The other side of innovation: av Vijay Govindarajan & Chris Trimble

Biodesign: prosessen med innovasjon innen medisinsk teknologi; av Zenios, Makower, Yock, m.fl.  (fin webside her)

The Four Steps to the Epiphany: av Steve Blank

The Startup Owners Manual: av Steve Blank

 

Strategibøker for oppstartsselskaper

Do More Faster: Techstar leksjoner I å aksellerere din startup – av David Cohen og Brad Feld

Getting Real: En smartere, raskere og enklere vei til å bygge en suksessfull webapplikasjon  - av Jason Fried

The Founders Dilemma: Forutse og unngå fellene som kan senke en startup – av Noam Wasserman

The Entrepreneurial Mindset: Strategier for å kontinuerlig skape muligheter I en tidsalder preget av usikkerhet – av R.McGrath and I. MacMillan

Delivering Profitable Value – av Michael J. Lanning.

Theory of Economic Development – av Joseph Schumpeter

Concept of the Corporation og Innovation and Entrepreneurship – av Peter Drucker

The Mythical Man Month – av Fred Brooks

 

Venture Capital

Venture Deals: Be Smarter than your Lawyer and Venture Capitalist - av Brad Feld and Jason Mendelson

Mastering the VC Game av Jeffrey Bussgang

The Startup Game: På innsiden av partnerskapet mellom venturekapitalister og entreprenører – av William H. Draper

Burn Rate: How I Survived the Gold Rush Years on the Internet av Michael Wolff

Startup: A Silicon Valley Adventure av Jerry Kaplan

Eboys: The First Inside Account of Venture Capitalists at Work av Randall E. Stross

High Stakes, No Prisoners: A Winner’s Tale of Greed and Glory in the Internet Wars av Charles H. Ferguson

Pitching Hacks: boken fra Venture Hacks

 

Presentasjoner

Slid:eology av Nancy Duarte

Resonate av Nancy Duarte

 

Produktdesign

The Inmates Are Running the Asylum: Hvorfor høyteknologiske produkter driver oss til vanvidd og hvordan vi gjenoppretter tilregneligheten – av Alan Cooper

 

Bøker som må leses – relatert til entreprenørskap

The other side of innovation – av Vijay Govindarajan og Chris Trimble

The Innovator’s Dilemma av Clayton M. Christensen

The Innovator’s Solution av Clayton M. Christensen

Crossing the Chasm: markedsføring og salg av høyteknologiske produkter til et massemarked – av Geoffrey A. Moore

Inside the Tornado: Markedsstrategier fra de raskest voksende selskapene fra Silicon Valley – av Geoffrey A. Moore

Dealing with Darwin : Hvordan fantastiske selskaper innoverer i hver eneste fase knyttet til deres utvikling – av Geoffrey A. Moore

The Tipping Point: Hvordan små ting kan gjøre en stor forskjell – av Malcolm Gladwell

Blue Ocean Strategy: Hvordan skape et rom for en markedsplass der konkurransen gjøre irrelevant – av R. Mauborgne og W. C. Kim

 

Håndbok på norsk

Dersom du er på jakt etter håndbok innen entreprenørskap som er på norsk, så kan du se på ”Fra idé til vekst” som er til salgs på web-butikken på denne websiden. Den vil forøvrig komme ut i ny drakt på Hegnar forlag våren 2013.


2 kommentarer

Har du en forretningside?

10. september 2011

Publisert i Osloøkonomen høst 2011, medlemsbladet til Econa sin osloavdeling

Mange av oss sitter inne med en god forretningsidé som vi drømmer om å realisere. Veien frem kan virke svært lang og risikofylt. Dette gjelder kanskje i særlig grad for siviløkonomer som har lært om alle fallgruvene man kan gå i, og den høye risikoen for å havne i disse. Følelsen av denne usikkerheten kan gjøre oss apatiske i forhold til å komme videre med ideen. Risikoen kan ofte elimineres på måter vi ikke tenker over. For mange trengs det kun et lite tips, eller hjelp til å se ting fra en annen side, for å komme videre. Nylig ferdigstilte jeg håndboken ”Fra idé til vekst” som skal kunne hjelpe både de som vurderer å realisere sin idé og de som er involvert i oppstartsprosjekter, med å komme et skritt videre.

Det å skape er en av de sterkeste driftene mennesket har. De fleste som lykkes godt med oppstart av selskaper er drevet av dette. I det å skape står ambisjoner om vekst, og det å hevde seg, sentralt. Mange av oss har en eller flere ideer og et ønske om å kunne skape, men det er også mange av oss som føler at risikoen ved å realisere ideen er for stor og at det raskt vil kunne rokke ved det dagliglivet man har vendt seg til. Dette er overdrevet.

De fleste som setter i gang et prosjekt ut fra å ha en idé har dette som et hobbyprosjekt ved siden av annet arbeid i den tidligste fasen. Det er fordi så mange forhold er usikre, og fordi det trengs å gjøres grunnleggende undersøkelser og personlige vurderinger før det tas en videre satsning. Mange bruker ofte lang tid på denne fasen før de går videre, og det kan være nyttig å bruke mye tid på dette. En periode på ett til to år på bearbeiding av ideen og innledende undersøkelser og forberedelser er ikke unaturlig, og det trenger ikke å være ødeleggende å bruke så lang tid i denne fasen.

Valget med å bygge et selskap fra en idé skal gjøres med realistisk innsikt i hva det innebærer av gleder, oppofrelse og gevinst. Det bør i løpet av idé-fasen gjøres et veloverveid valg om hva slags satsning du, og eventuelt familien, kan være med på. Alle som velger å gjøre en full satsning på oppstartsselskaper vil gå igjennom personlige bølgetopper og bølgedaler. Noen perioder vil være preget av intenst positivt arbeide, blandet med feiring av resultater og suksess. Det er forespørsler fra partnere, kunder og presse som vil dele suksessen. Andre perioder kan være preget av overarbeide og stress, en familie som ønsker økt oppmerksomhet, og en pressende finansiell situasjon som det virker til å være få løsninger på. Et slikt valg bør imidlertid ventes med inntil du har tatt minst tre skritt:

1 – Lag en idebeskrivelse

Når du har en forretningsidé er det viktig å finne ut om denne virker troverdig. Det første skrittet er å beskrive forretningsideen. Det er en kort beskrivelse av betalingsvillig målgruppe, behov som dekkes og begrunnelse for at man kan dekke et slikt behov. Hold det til en setning på maks 15 ord. Deretter utformes en idebeskrivelse ved å lage et lite dokument der det utredes rundt behov og om det er et potensielt marked.  Forretningsideen og idebeskrivelsen vil være grunnlaget for å føle seg tryggere på at ideen har noe for seg, det vil gi en indikasjon over hvilke felt man bør undersøke nærmere og det vil være et grunnlag for å kunne kommunisere og dele ideen med andre.

2 – Del og test ideen

Når du har en beskrivelse av ideen, så kan du lage en forklaring av ideen som kan fremføres på maksimum et halvt minutt. Denne beskrivelsen skal si hvilket problem du skal løse eller hvilken mulighet som du skal gjøre nytte av, og hvordan du kan skape forretning ut av dette.  Lag forklaringen uten de delene som eventuelt må holdes hemmelig på grunn av immateriell sikring (som patent), slik at ideen kan fortelles uhindret uten å være redd for konsekvensene. Å dele ideen med familie, venner, kjente og ukjente, vil gjøre at du får innspill på dine tanker som kan være nyttige i prosessen med å justere forretningsideen. Verdien av å dele ideen overgår risikoen ved å dele, selv om dette kan være vanskelig å innse når man sitter med ideen for seg selv.

3 – Søk aktuelle ressurser

Få en oversikt over mulighetene som ligger tilgjenglig, lokalt og nasjonalt, for de som har forretningsideer. Det finnes kurs, ressurspersoner, databaser med maler, databaser med personer som kan være interessert i å bidra, og mange andre tilbud som det er mulig å benytte seg av. I tillegg er det flere muligheter til å få finansiell bistand når man jobber med en forretningside. Et utgangspunkt for å få forståelse for de muligheter som ligger til rette kan være å ringe næringskontoret i din kommune. Innovasjon Norge er den institusjonen i Norge som i størst grad har ulike finansielle ressurser tilgjenglig for å støtte gründere og selskaper i idefasen. Ring og snakk med ditt lokale kontor.

For mange kan disse punktene virke helt åpenbare for en som ønsker å realisere en forretningside for første gang, men det er ofte ikke like enkelt i situasjonen. Ofte virker utfordringene uovervinnelige, og det er først når man kommer i samtale med andre og får informasjon om ordninger og muligheter at det åpner seg et lysere bilde av fremdriftsmulighetene og risikohåndteringen. Av denne grunn er punktene over knyttet til kommunikasjon av forretningside og søk av ressurser.

Det som har vært beskrevet her gjelder kun det aller tidligste stadiet i det å realisere sin idé. I boken jeg har skrevet er alle faser fra idé til vekst gjennomgått. Formålet er å hjelpe flere prosjekter og selskaper til å kunne bruke mer tid på det som virkelig er viktig; komme raskt til lansering, selge og vokse. Det fokuseres på å presentere konkrete råd knyttet til vanlige problemstillinger i ulike faser, samt gi innsikt i sentrale områder knyttet til det å starte opp et vekstselskap. Du vil finne erfaringsbaserte fremgangsmåter og tips som vil kunne spare prosjektet for tid og penger. I tillegg er det lagt stor vekt på å skape et balansert bilde av det å starte opp vekstselskaper, både den store risikoen og det store potensialet. Det er mye som skal læres i tilknytning til en oppstart av et vekstselskap; hvordan du skal finansiere selskapet og hente penger, hvordan du skal bygge et team og motivere, hvordan du skal selge og markedsføre, og kanskje viktigst, hvordan du skal engasjere folk og få dem til å tro på deg.

Om du velger å satse på din forretningside kan det bringe deg fantastisk mange spennende opplevelser og stunder, i tillegg til å nå dine personlige mål med oppstarten.

Ta en titt på www.bjor.org om du er interessert i mer informasjon. Lykke til med ditt oppstartseventyr!

Kommentarer av

Er seriegründere hottest?

16. desember 2010

Er det slik at de som har lykkes tidligere er de rette til å involvere seg i ledende operative stillinger i oppstartsselskaper? Ikke alle investorer er enige…

Michael Moritz, en av grunnleggerne av Google, og som i dag jobber i Sequoia Capital i USA, har sagt at han ser etter gründere som er under 30 år som bygger et produkt de selv ønsker å bruke.


Gjenbruk av seriegründere

Guy Kawasaki bringer opp spørsmål rundt seriegründere som gode investeringsobjekter i sin bok ”Reality Check”. Han viser til at det ikke er serieentreprenører som har laget Hewlett Packard, Apple, eBay, Microsoft, Google, Yahoo!, og YouTube. Det argumenteres blant annet med at de (1) ikke jobber så hardt som tidligere, eller at de ikke kan på grunn av endret livsstil, (2) at de prøver å gjøre ting likt som den første gangen til tross for at forhold rundt dem har endret seg, (3) at suksessfulle entreprenører ikke blir herset med eller kritisert nok, og (4) at de ikke nødvendigvis passer inn i stillinger de ofte tar som suksessfull entreprenør (CEO).

I Norge er serieentreprenører med suksess de mest ettertraktede investeringsobjektene for ”alle investorer”. Få har så langt stilt spørsmål rundt dette, men det kan ha sammenheng med at kravet til ROI er laver hos norske investorer, og at det ikke er de globale vinnerne man sikter etter.

Kommentarer av

Børsnotering av oppstartsselskap

15. desember 2010

Det kan være interessant for noen selskaper i tidlig fase å se at det åpnes for registrering av prekommersielle selskaper på Oslo Axess.

Hvorfor gå på børs?

Formålet med å gå på børs er i hovedsak å skape økt kapitaltilgang og likviditet gjennom tilgang til flere investorer. En notering vil også gi økt oppmerksomhet fra analytikere og media. Ofte gjennomføres en offentlig emisjon knyttet til børsnoteringen, og således kan det være et instrument for å skaffe kapital som kan bidra til å realisere selskapets vekstplaner.

Vær bare klar over kostnadene knyttet til å registrere seg og være registrert.

Les mer om børsnotering her.

Kommentarer av