Oppdaterte nyheter om entreprenørskap, innovasjon og design på InnoDesign.no

4. april 2012

Norges ledende kanal for nyheter som dreier seg om entreprenørskap, innovasjon og design, vokser raskt. Nyhetsbrevet deres har nå 16.000 lesere som interesserer seg for disse feltene. Til tross for dette er det mange som fortsatt ikke følger med. Benytt påsken til å melde deg på nyhetsbrevet som gjør at du holder deg mer oppdatert innen ditt interessefelt.

InnoDesign har akkurat opprettet en gruppe for de med interesse innen entreprenørskap, innovasjon og design på LinkedIN. Norske selskaper og gründere har stort forbedringspotensial innen innovasjon, design og entreprenørskap. Dette er det utallig statistikk som viser. Denne gruppen er til for å dele erfaringer og diskutere disse. I tillegg vil vi invitere ledende politikere til å følge debattene slik at de får innsyn i felt som de kan gjøre noe med.

Har du interesse for innovasjon, design eller oppstart av virksomhet – i bred forstand, så er dette den riktige gruppen å bli medlem i.

Søk etter InnoDesign på LinkedIN og bli medlem i dag!

4 kommentarer

Forretningsplan er fortsatt viktig for startups i 2012

16. mars 2012

Et spørsmål som mange stiller seg er hvorfor det er så mange ambisiøse oppstartsselskaper som feiler. For det er en veldig stor andel. Erik Ries står bak LEAN Startup som er blitt en slags bevegelse innen entreprenørskapsverdenen. Han mener det ironisk nok er fokus på forretningsplan, strategi og markedsundersøkelser som er bakgrunnen for at mange oppstartsselskaper feiler. Personlig mener jeg man ikke skal følge hans tankesett slavisk selv om jeg er positiv til mye av det han står for. Forretningsplanen vil være sentralt for oppstartsselskaper også fremover, men det er viktig å være klar over hva som er verdidrivende i prosessen med oppstart, og tilpasse aktivitetene til dette. Etter hvert vil nok forretningsplanen kunne justeres til å inneholde flere av de parametere og metoder som LEAN Startup introduserer.

Les mer om viktige momenter ved forretningsplanen her.

7 kommentarer

Karl-Christian Agerup sitt gode innlegg om entreprenørskap på NHD sin innpillskonferanse

9. mars 2012

Karl-Christian Agerup hadde et flott og personlig innlegg på NHD sin innspillskonferanse om gründernes behov, virkemiddelapparatet i Norge og hva som må gjøres for å øke entreprenørskap i Norge. De som interesserer seg for entreprenørskap burde lese hele dette innlegget på Karl-Christian Agerup sin blogg (link nederst). Agerup er administrerende direktør i Forskningsparken, tidligere partner i Northzone og en suksessfull gründer av Hugin.

Under har jeg gjengitt avslutningen og oppsummeringen av innlegget.

Til slutt – jeg hører til de som tror at det aller viktigste for entreprenørskap er at vi har kultur for det. At det akseptert å starte for deg selv, at det er lov å feile og at vi som samfunn må verdsette de som har styrken til å satse på egen virksomhet. Samtidig er det viktig å ha med seg den risikoen det enkelte individet tar når han eller hun starter på bar bakke. 

Virkemiddelapparatet hjelper ikke i seg selv denne personen til lykkes med sitt foretagende. Det er konkrete bidrag som øker hans eller hennes sannsynlighet for å lykkes. De to altoverskyggende viktigste faktorer for entreprenøren er:

- mennesker
- kapital

Mennesker bidrar med kompetanse, erfaring, hjelp, støtte, oppmuntring, kreativitet, lojalitet og mye annet. For entreprenøren kan dette mennesket være en medgründer, ansatt, styremedlem, investor, nabo, kunde, familie osv. Felles for dem er at de beste ressursene er NÆR gründeren og jobber tett med dem fra dag til dag.

Kapital er det det er. Penger til å komme i gang, til å utvikle, til å kjøpe råd, til å ansette, osv. Uten egen kapital, andres kapital eller opptjent kapital vil enhver gründeride dø.

 Kan vi organisere virkemiddelapparat slik at en større del av ressursene faktisk adresserer disse to faktorene? Det mener jeg er det store temaet som denne stortingsmeldingen bør adressere hvis man virkelig ønsker mer entreprenørskap.

Hvordan får vi mer av den kapitalen som flyter i virkemiddelapparatet ned til der det virker direkte: På mennesker og støtteapparat rundt entreprenøren og på kapital til å få han i gang og forbi de verste humpene i veien.

Jeg tror veien som sagt å gå for dette er forenkling og frigjøring av ressurser, ny og større landsdekkende stipendordning og konkrete tiltak for å øke egenkapital tilgangen til selskaper i tidligfase. 

Les hele innlegget på Karl-Chrisian Agerup sin egen blogg.

Har du innspill på dette? Kom gjerne med en kommentar.

Kommentarer av

7 nordiske oppstartsselskaper det er anbefalt å følge med på

3. mars 2012

Under er 7 utvalgte oppstartsselskaper fra Norden som det er anbefalt å følge med på i tiden som kommer.

Det er mye som skjer rundt betalingstjenester i disse dager, og to av selskapene på listen holder på innen dette feltet.

Soundcloud er allikevel det selskapet som antakelig vil være ansett som ”hottest” i feltet.

 

Soundcloud (Sweden/Germany)

iZettle (Sweden)

Elliptic Labaratories (Norway)

Datamarket (Iceland)

OrigoID (Norway)

CF Engine (Norway)

ForgeRock (Norway)

 

Har du andre selskaper som burde vært på listen? Skriv gjerne en kommentar under!

8 kommentarer

NYTT INKUBATORINITIATIV – Hub Bergen med ny hub under etablering i Oslo

25. januar 2012

Tidligere denne måneden ble det skrevet om tre friske initiativ knyttet til oppstart av inkubatorer i Oslo. I Bergen ble det nylig lansert et inkubatortilbud som virker til å fungere godt. Hub Bergen åpnet høsten 2011 på Bryggen i Bergen sentrum. De karakteriserer seg selv som en kombinasjon av et innovasjonslaboratorium, en forretningsinkubator, et atelier, en lounge, et kontorhotell og en arrangementsarena.

Silje Grastveit, en av initiativtakerne til Hub Bergen, forteller at den neste Hub i Norge er under etablering i Oslo. Det betyr at det for øyeblikket er minst fire nye inkubatorinitiativ i Oslo. Flere av dem er i samtaler om samarbeid.

Hub Bergen tilbyr ulike modeller for medlemskap – fra timeleie i åpent kontorfellesskap til avskjermede områder for medlemmer med langtidsleie. Medlemmene bestemmer selv hvor og hvordan de ønsker å arbeide og kan skalere modellen opp og ned fra måned til måned. Inkubatoren er et inspirerende gründerhus for mennesker med ambisjoner – et sted der medlemmene kan arbeide, møte likesinnede, eksperimentere, lære og bygge nettverk. Modellen virker svært lik den som er presentert fra initiativtakerne til Gründernes Hus og SHIFT i Oslo.

Hub Bergen inngår i et større nettverk av steder basert på samme idé, kalt “The Hub”. Grastveit forteller at “The Hub” er et av verdens største nettverk for gründere som arbeider med realisering av nye, mer bærekraftige løsninger for mennesker og miljø. Dette skaper unike muligheter for raskere nettverksbygging og markedsintroduksjon for Hub`ens medlemmer sier hun.

12 kommentarer

Nyheter om oppstart i Oslo – meld deg på nyhetsbrevet Oslo StartupDigest

24. januar 2012

Nylig startet Oslo StartupDigest å gi ut ukentlige nyhetsbrev med en oversikt over relevante aktiviteter for de som har interesse for oppstart i Oslo. NextDigest Inc. står bak tjenesten som leverer nyhetsbrev om oppstartsaktiviteter i ulike byer rundt om i verden. I Oslo er det Frode Jensen som er ansvarlig for nyhetsbrevet. Frode Jensen kjenner vi også som organisator i StartupWeekend.

 

Meld deg på nyhetsbrevet her: http://startupdigest.com/

2 kommentarer

Nytt tilbud til selskaper med vekstambisjoner knyttet til Tyskland

9. januar 2012

Per Bjorstad skal introdusere Gateway to Germany på et informasjonsmøte i Norsk-Tysk handelskammer 16. februar kl. 15:00-17:30. “Gateway to Germany” skal representere et nyskapende og ambisiøst tilbud til gründere, oppstartsselskaper og vekstbedrifter som har tanker om aktiviteter knyttet til Tyskland.

Oppstart i Tyskland

Gateway to Germany skal gi et helhetlig og operasjonelt program for å støtte norske vekstbedrifter med internasjonale vekstambisjoner inn på det tyske markedet ved å tilby tilpasset kompetanse, ressurser og nettverk.

Gateway to Germany er spesielt rettet mot Startups, tidligfase bedrifter og andre SMB’er med internasjonale vekstambisjoner.

Gateway to Germany har fokus på at deltakerne skal nå sine individuelle operasjonelle mål.

Se invitasjonen for informasjon og påmelding til informasjonsmøtet.

8 kommentarer

2012 bringer nye inkubatorer til Oslo sine gründere og oppstartsselskaper

6. januar 2012

Det kommende halvåret ser ut til å gi et stort løft i tilbudet av inkubatorer for gründere i Oslo. Tre konkrete tilbud etableres. Det er litt ulik fremtoning, men alle virker til å basere seg på en inkubasjonstanke. Tilbudene skiller seg fra det som har vært tidligere ved å ta opp læring og inspirasjon fra andre land og konsepter, derunder spesielt de nye inkubatorselskapene som har stor fokus på rask utvikling og gjennomstrømning. Ett av tilbudene har søknadsfrist 8. januar 2012.

 

Nye inkubatorer i Oslo

Gründernes hus
Odd Moe har tatt initiativ til Gründernes Hus like bak slottsparken i Oslo. Det skal bli et medlemsbasert opplegg med fokus på kontorlokaler og samlokasjon med andre gründere. Moe ønsker også at Gründernes Hus skal være “ambassade” for bedrifter i hele Norge som skal til hovedstaden for å selge. Det er planlagt følgende innhold:
Kjeller: “Cantina/Grotten” – Lukket gründerklubb og eget multimediastudio.
1. etg: Bibliotek, møtelokaler, stort ”co-workingspace”/”workcafe” og kontor til administrasjon.
2. etg: Store og noen litt mindre kontorer. Møterom og eget separat “VIP-styrerom”.
3. etg: Åpent landskap til akselerator/inkubator. Møterom.
4. etg: Studentloft med arbeidsplasser
Det er antatt at lansering vil holdes prio Q1 2012. Odd Moe kan nås på telefon 41479490 ved interesse.

Forskningsparken
Forskningsparken i Oslo vil lage et nytt inkubatortilbud som henter inspirasjon fra YCombinator.com og Hackfwd.com (som hadde en presentasjon i Oslo høsten 2011). De skal tilby (1) 10-20 selskaper per år et lavterskeltilbud (FP Start-up) uten krav til forretningsplan, tilgang til små mengder kapital og, (2) 4-8 selskaper tilbys en tradisjonell inkubatortjeneste mer lik den som er i dag hvor det er krav til forretningsplan og hvor man kan få noe mer oppfølging og kapital og (3) 2-4 selskaper tilbys såkornkapital gjennom Springfondet som delvis eies av Forskningsparken. FP Start-up og FP Inkubator vil tilby kontorplass i et kontorlandskap tilpasset oppstartsselskaper i et nyoppført bygg. Forskningsparken satser på mindre oppfølging av selskapene selv, men fasilitering av tilknytning til programmer og mentorer. De nye fasilitetene og nytt opplegg er antatt å bli lansert i mars 2012.

betaFACTORY
Brian Weisberg har tatt initiativ til inkubatoren betaFACTORY som har mål om å knytte til seg 50 selskaper over de kommende tre årene. Inkubatoren vil bli lokalisert i sentrum av Oslo. Konkret lokasjon er ikke offentlig enda. Denne inkubatoren tar også inspirasjon fra YCombinator, TechStars og andre intensive inkubatorer med sterk fokus på rask utvikling, salg og et tilbud om lav såkornsfinansiering. De har knyttet til seg ressurspersoner fra oppstartsmiljøet i Oslo som skal være med på å rådgi og løfte selskapene som blir tatt opp. Inneværende søknadsfrist er 8. januar 2012! Brian Weisberg kan nås på 93472374 ved interesse.

4 kommentarer

Hva bør være hovedfokuset til en CEO i en startup?

23. desember 2011

De fleste som jobber med utvikling av selskaper kjenner til at betegnelsen CEO betyr “Chief Executive Officer”. Det kan sies å være en betegnelse som egentlig sier relativt lite om hva posisjonen som leder av et ambisiøst oppstartsselskap innebærer.

Dharmesh Shah, en av de internasjonalt mest fulgte bloggerne som fokuserer på entreprenørskap, skrev om hvorfor han mente CEO burde stå for ”Chief Experience Officer”. Hans tanke er at en CEO som skaper en eksepsjonell opplevelse innen produkt, kjøp, merkevare, support, exit og ansatte vil sannsynliggjøre et fantastisk selskap. Det er et interessant innlegg som jeg anbefaler å lese: onstartups.com.

Erik Ries har nylig kommet ut med den boken Lean Startup. Der redegjør han for viktigheten av eksperimentering, og han forsøker å sette eksperimentering og læring i system for entreprenører. Hans fokus i boken er på markedet, og omhandler i stor grad hvordan oppstartsselskaper raskt skal underbygge sine hypoteser om verdi og vekst for å kunne justere seg i henhold til realitetene.

Darmesh Shah sitt blogginnlegg fokuserer på at selskapets leder sitt hovedfokus skal være å skape fantastiske erfaringer med selskapet – knyttet til produkt, kjøp, merkevare, support, exit og ansatte. Jeg mener det viktigste området er utelatt, et felt som er hovedfokuset i Ries sin bok; nemmelig selskapets forståelse av markedet. Markedsforståelse er så sentralt at det burde være et eget hovedpunkt. Hvordan eksterne, oftest kunden, opplever produkt, kjøp, merkevare, support, exit og ansatte håndteres har ikke mye å si om grunnlaget for verdi, betalingsevne og vekstpotensial ikke er til stede. Derfor burde det komme klarere frem at en ”Chief Experience Officer” sine syv primæroppgaver bør være (1) å tilegne seg selv og selskapet eksepsjonell forståelse for markedet og kundene, derunder hvordan man kan skape mest mulig verdi og grunnlag for vekst ut fra den forretningsideen man har, etterfulgt av de seks punktene om andres (hovedsakelig kundenes) eksepsjonelle erfaring med selskapet, slik som Darmesh Shah har nevnt i sitt innlegg.

Innspill på dette mottas gjerne under.

2 kommentarer

En fin og ærlig historie om en gründer sin reise

21. desember 2011

Sugru er en fantastisk historie om en gründer sin lange og krevende reise mot suksess. Det hele startet for nesten ni år siden. De hadde en spennende, men lang og tung vei for å skape resultater. Senest for to år siden var de på nippet til å gi opp. Plutselig snudde lykken, tilbakemeldingene på produktet var fantastiske og de greide ikke å holde tritt med interessen. TIME Magazine kåret dem til en av de 50 beste oppfinnelsene i 2010. Det er bare starten…

Les hele historien ved å klikke her, eller på bildet under. Nederst er det lagt til en video om Sugru-produktet.

Om Surgu:

Kommentarer av « Forrige sideNeste side »