Forretningsplan – viktige momenter

En forretningsplan er ofte utgangspunktet for å tiltrekke risikokapital fra investorer. Planen skal vise investorer et forretningsmessig potensial, den identifiserer viktige momenter og at disse er gjennomtenkt, den viser hvor det er mangler, den viser fremdrift og tankesett og den bringer frem hvilke risikoforhold som er identifisert og hvordan disse skal håndteres. I tillegg er planen et verktøy for de som utformer den. De får gjennomgått forhold ved oppstarten som ellers ikke ville vært tenkt på. Ofte er dette grunnlag for å kunne ta mer veloverveide valg. Planen er også med på å simulere hvordan fremtiden kan bli ved realisering av selskapsdrømmen, og noen ganger vil planen gi en erkjennelse av at det ikke er grunnlag for oppstart. På denne måten kan utviklingen av planen være en fin sikkerhetsventil mot å gå på noe som er helt urealistisk å omdanne til suksess.

Det grunnleggende arbeidet er ofte gjort før man starter på selve forretningsplanen. En beskrivelse av forretningsideen gir ofte et grunnlag for hoveddelene som skal være med i en forretningsplan.

En forretningsplan kan settes opp på ulike måter, og det er ulike forventninger til den avhengig av geografisk område og miljø du spør. Den kan lages som et skriftlig dokument, men noe som er blitt vanligere den siste tiden er at den lages som en presentasjon (PowerPoint). Et skriftlig dokument vil uansett henvende seg bedre til et bredere publikum da det finnes konservative personer som ikke er interessert i en PowerPoint.

Forretningsplanen vil i særlig grad beskrive de momentene man normalt tillegger forretningsmodellen. Forretningsmodellen skal beskrive hvordan det skal genereres verdi for selskapets eiere. Alexander Ostervalder (2009) beskriver momentene som inngår i forretningsmodellen som leveranse, inntekter, kostnader, kundesegment, kundeforhold, distribusjonskanal, partnere, kompetanse og utfordringer.

En forretningsplan er ofte ca. 25 sider i Norge, og den kan bestå av følgende hovedmomenter:

  • - Sammendrag
  • - Forretningsideen
  • - Strategi
  • - Markedsplan
  • - Operasjonell plan
  • - Organisasjon
  • - Finansiell plan

Planen skal gi kortfatet, presis og overbevisende informasjon om alle viktige momenter knyttet til prosjektet/selskap. Det er viktig å gi en tiltalende og oversiktlig fremstilling med informasjon i form av bilder, tabeller og illustrasjoner. Det skal utformes et salgsdokument som skal gi en overbevisende fremstilling til personer som ikke har bransjekunnskap og kjennskap til bransjeterminologi. Ofte har interessenter som skal lese planen forretningsmessig eller finansiell bakgrunn. Tenk igjennom hvem planen potensielt skal presenteres for og bestem språk og form på planen ut fra om det potensielt kan være fremmedspråklige som skal lese planen.

De fleste lager en alt for lang forretningsplan som inneholder mye unødvendig stoff og flåsete antagelser som at ”alt vi trenger er 1% av det globale markedet”. Lag derfor en kort og konsis plan med konkrete detaljer. Det er bedre at planen er på 7 sider som er godt forståelig og oversiktlig, enn at mange sider lages uten å gi investorene svaret på de spørsmålene de ønsker svar på. Måten å gjøre dette på er å ta utgangspunkt i en pitch, som er en svært konsentrert fremstilling av det som beskriver essensen bak selskapet. Lag først en pitch, dernest bruk denne til å lage et sammendrag, for deretter å gå løs på forretningsplanen. Etter å ha skrevet planen kan du gå tilbake til sammendraget og forbedre det, for deretter å endre pitchen.

La én person skrive planen for å få en god oppbygning og et godt språk som er konsist. Ofte er daglig leder den rette til å gjøre dette. I tillegg bør det benyttes bistand fra konsulenter og fagpersoner til å dokumentere og utrede områder der ledergruppen ikke har kompetanse. Et eksempel på dette kan være bistand til det finansielle som kan være vanskelig for mange uten fagkompetanse. En god aktør som hjelper ambisiøse oppstartsselskaper med kapitalinnhenting og forretningsplaner er Movation.

Selv om forretningsplanen skal være god og overbevisende, så bruk begrenset med tid på dette. Aktiviteten i selskapet skal ikke kun være å skrive forretningsplan. Det kreves også aktiviteter innen andre områder avhengig av i hvilken fase man er. Mange bruker for mye tid på planarbeid og får lite tid til annet. Mange føler god nytte av boken “Fra idé til vekst” når forretningsplanen skal skrives. Der er det en oppskrifts-liste på hva som skal være med.