Entreprenørskap gir økt lykkefølelse

8. mars 2014

Årets GEM-rapport gir indikasjoner på at den subjektive lykkefølelsen er høyere for de som er invorlvert med entreprenøriell aktivitet.

I år introduserte Global Entrepreneurship Monitor, en årlig rapport om entreprenørskapsstartus globalt, en ny vinkling der de kobler entreprenørskap med subjektiv lykke. Områder syd for Sahara i Aftika scorer lavest, mens Latin- og Nord-Amerika scorer høyest. Skandinavia scorer også høyt, sammen med tradisjonelle velferdsøkonomier som Sveits, Singapore og Nederland.

 

Et interessant funn er at entreprenører scorer relativt høyere på lykke sett i forhold til de som ikke er involvert med å starte, eie eller lede virksomhet. GEM mener tallene indikerer at entreprenøriell aktivitet derfor kan linkes til en høyere lykkefølelse.

 

Et annet interessant funn er at kvinelige entreprenører i innovasjonsdrevne økonomier føler høyere grad av subjektiv lykke enn menn.

 

Det er også funnet at tidligfase-entreprenører i innovasjonsdrevne økonomier føler høyest grad av lykke, men at disse rapporterer høyere problemer i arbeids/fritids-balansen.

Kommentering er avsluttet for dette innlegget.