Norge blant de ti beste landene i verden for ambisiøse vekstselskaper

28. februar 2011

I morgen slippes entreprenørskaps-indeksen ”the Global Entrepreneurship and Development Index” hvor alle de nordiske landene viser seg å gjøre det svært godt. Indeksen fokuserer på situasjonen for ambisiøst entreprenørskap i ulike land. Den tar for seg både ambisjon, aktivitet og holdninger innen feltet og gir en rangering av 71 land. I tillegg identifiserer den flaskehalser i de ulike lands ordninger.

Det finnes en rekke indekser som skal gi innsikt i hvor vennligsinnede de ulike landene er for oppstart av selskaper. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) er den mest refererte indeksen, og den lages av et konsortium av akademikere. Kritikk mot denne indeksen har vært at den ikke skiller mellom entreprenørskap med høy virkning, hva jeg kaller ambisiøse vekstselskaper, og entreprenørskap med lav virkning. Indeksen har fokusert på kvantitet istedenfor kvalitet.

Den beste måten å skape nye arbeidsplasser i et samfunn er gjennom ambisiøse vekstselskaper. Kauffman Foundation i USA har kalkulert at nesten alle nye arbeidsplasser i USA mellom 1980 og 2005 tok plass i selskaper som var mindre enn fem år gamle. Ambisiøse vekstselskaper er også de som har de beste forutsetningene til å øke produktiviteten, noe som er en forutsetning innen økonomisk vekst. Disse selskapene skaper jobber som tidligere ikke har eksistert og løser problemer som folk trodde var en naturlig del av hverdagen.

The Global Entrepreneurship and Development Index gir første plass til Danmark, annen plass til Sverige og tredje plass til USA. Norge er på åttende plass, Island er på niende plass og Finland kommer på en trettende plass. Det tyder på at de nordiske landene greier å kombinere et system for fremvekst av ambisiøse vekstselskaper med en velferdssstat. Det konkluderes med at det er en korrelasjon mellom landets utviklingsgrad og situasjonen for ambisiøst entreprenørskap.

Allerede kommer noe kritikk mot indeksen som rangerer Israel på 21. plass, til tross for svært stor suksess med mange høyteknologiske selskaper internasjonalt.

En anmeldelse av boken som kommer i tilknytning til indeksen kan leses her.Ett svar til Norge blant de ti beste landene i verden for ambisiøse vekstselskaper

Håvard K. sier:

Mandag Morgen skriver at Innovasjon Norges toppsjef, Gunn Ovesen, i forbindelse med lanseringen av Global Entrepreneurship Monitor 2011, sier at Norge må tørre å gi mer støtte til de mest innovative gründerne og oppstartsbedriftene. Hun vil også styrke kapitaltilgangen til bedrifter i en tidlig fase i de største byene. Den foreløpig siste av en lang rekke internasjonale sammenligninger viser at Norge ligger helt i tet i den vestlige verden når det gjelder gründeraktivitet.

Hun påpeker imidlertid at vi kan fort bli tatt igjen av andre. Mens gründeraktiviteten går ned i Norge, særlig blant kvinner, er den på vei opp i en rekke andre land.

Forskningssamarbeidet Global Entrepreneurship Monitor kartlegger årlig gründeraktiviteten i 59 land. Den ferske 2010-rapporten viser at 7,7 prosent av Norges befolkning var involvert i oppstartsforsøk eller nye bedrifter i fjor. Dette er nesten det dobbelte av resultatet danskene får. Dette er imidlertid noe til ettertanke om man ser det i forhold til hovedartikkelen over.

Les mer om siste GEM-rapport og Gunn Ovesens kommentarer på http://www.mandagmorgen.no/norge-vakler-i-gr%C3%BCndertoppen