Satsning på presåkorn gir spørsmål

6. november 2015

Gjennom flere år har en pre-såkornsordning vært jobbet med. Tidligere i år ble det vedtatt å bevilge 40 millioner kroner til en slik ordning gjennom revidert nasjonalbudsjett. I gündermeldingen som ble lagt frem under åpningen av Oslo Innovation Week, ble denne ordningen styrket med ytterligere 100 millioner kroner. Meldingens omtale gir imidlertid mange spørsmål.

Mæland la frem grundermelding med såkornsordning under åpningen av Oslo Innovation Week

 


Dette er en ordning som er ment å gi sterke incentiver til investorer, som normalt ikke går inn i så tidlige faser, på grunn av risikoen som befinner seg der.

Det er imidlertid spørsmål som knytter seg til hvordan ordningen skal virke i praksis. I de første rundene med diskusjon av en slik ordning, og når denne ble presentert i Stortinget i 2013, så ble det laget klausul for å presse investeringene som ble incentivert av ordningen til de første 18 månedene etter stiftelse.

I tillegg var ordningen ment å utløse kompetent privat kapital i de tidligste fasene ved å automatisk utløse en matching av beløp innen et intervall opp til 1,5 milloner investert av forhåndskvalifiserte investorer. Om eksisterende halvoffentlige aktører er ment å ha enerett på å utløse disse midlene, så er dette etter min mening en totalt feilslått med tanke på intensjonene bak ordningen.

Offentliggjøringen av den praktiske håndteringen av ordningen vil følges med stor interesse, og forhåpentligvis så følger den de opprinnelige intensjonene bak ordningen.

Mer om detaljene om grunnlaget for den orginale ordningen finnes her: http://bjor.org/finansiering-vekstselskaper/

Kommentering er avsluttet for dette innlegget.