Bla i boken

Under er et utdrag fra ulike deler i boken “Fra idé til vekst” som er satt sammen til et dokument. Utdraget viser både biter av den første delen som tar for seg ulike faser et oppstartsselskap går igjennom og den andre delen som går dypere ned på utvalgte temaer som er vesentlige. I tillegg er innholdsfortegnelsen tatt med slik at det kan skapes et inntrykk av bokens oppbygning. Vær klar over at det blir noen brå overganger mellom sider da det er en sammensetning av ulike sider som ikke alltid har noe med hverandre å gjøre.

Boken kan vises i full skjermstørrelse ved å dra musepilen over boken og trykke på valget “View in full screen”. Du blar til høyre og venstre ved å peke i høyre og venstre billedkant av boken.

KjøpGå tilbake