Lanserte ny bok gjennom Hegnar Media

6. mars 2013

Forlaget Hegnar Media står bak min siste bokutgivelse, “Fra gründer til vekstselskap på 1-2-3”. Boken er en praktisk håndbok for de som ønsker å starte opp virksomhet fra Norge.

Formålet med boken er å hjelpe flere gründere, prosjekter og selskaper til å kunne bruke mer tid på det som virkelig er viktig; komme raskt til lansering, selge og vokse. Boken rettes hovedsakelig mot gründere, de som jobber med vekstselskaper, de som er løst tilknyttet vekstselskaper og de som lærer om oppstart i form av utdanning eller kurs.

Det fokuseres på å presentere konkrete råd knyttet til vanlige problemstillinger i ulike faser, samt gi innsikt i sentrale områder knyttet til det å starte opp et vekstselskap. Du vil finne erfaringsbaserte fremgangsmåter og tips som vil kunne spare prosjektet for tid og penger. I tillegg er det lagt stor vekt på å skape et balansert bilde av det å starte opp vekstselskaper, både den store risikoen og det store potensialet. Det er mye som skal læres i tilknytning til en oppstart av et vekstselskap; hvordan du skal finansiere selskapet og hente penger, hvordan du skal bygge et team og motivere, hvordan du skal selge og markedsføre, og kanskje viktigst, hvordan du skal engasjere folk og få dem til å tro på deg. Boken er lagt opp til at det skal være enkelt å bruke den til oppslag.

Kjøp den på Hegnar Medias Bokhandel.

Kommentarer av

Børsnotering av oppstartsselskap

15. desember 2010

Det kan være interessant for noen selskaper i tidlig fase å se at det åpnes for registrering av prekommersielle selskaper på Oslo Axess.

Hvorfor gå på børs?

Formålet med å gå på børs er i hovedsak å skape økt kapitaltilgang og likviditet gjennom tilgang til flere investorer. En notering vil også gi økt oppmerksomhet fra analytikere og media. Ofte gjennomføres en offentlig emisjon knyttet til børsnoteringen, og således kan det være et instrument for å skaffe kapital som kan bidra til å realisere selskapets vekstplaner.

Vær bare klar over kostnadene knyttet til å registrere seg og være registrert.

Les mer om børsnotering her.

Kommentarer av