Oppdaterte nyheter om entreprenørskap, innovasjon og design på InnoDesign.no

4. april 2012

Norges ledende kanal for nyheter som dreier seg om entreprenørskap, innovasjon og design, vokser raskt. Nyhetsbrevet deres har nå 16.000 lesere som interesserer seg for disse feltene. Til tross for dette er det mange som fortsatt ikke følger med. Benytt påsken til å melde deg på nyhetsbrevet som gjør at du holder deg mer oppdatert innen ditt interessefelt.

InnoDesign har akkurat opprettet en gruppe for de med interesse innen entreprenørskap, innovasjon og design på LinkedIN. Norske selskaper og gründere har stort forbedringspotensial innen innovasjon, design og entreprenørskap. Dette er det utallig statistikk som viser. Denne gruppen er til for å dele erfaringer og diskutere disse. I tillegg vil vi invitere ledende politikere til å følge debattene slik at de får innsyn i felt som de kan gjøre noe med.

Har du interesse for innovasjon, design eller oppstart av virksomhet – i bred forstand, så er dette den riktige gruppen å bli medlem i.

Søk etter InnoDesign på LinkedIN og bli medlem i dag!

4 kommentarer

Nylansering av søketjeneste for immaterielle rettigheter

14. februar 2011

Patentstyret har nylansering av en forbedret versjon av sin gratis webbaserte søketjeneste for søk om immaterielle rettigheter. Du får enkelt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder knyttet til rettighetene og status i saker.


Tjenesten kan brukes til:

- Å sjekke eksisterende patentlitteratur for teknologi som allerede er beskyttet

- Å sjekke om det finnes liknende eller lik design som vurderes benyttet

- Å sjekke om det finnes liknende eller like varemerker som vurderes benyttet

- Å undersøke konkurrerende aktørers beskyttede immaterielle rettigheter

Prøv tjenesten selv på http://dbsearch2.patentstyret.no/

Kommentarer av