NYTT INKUBATORINITIATIV – Hub Bergen med ny hub under etablering i Oslo

25. januar 2012

Tidligere denne måneden ble det skrevet om tre friske initiativ knyttet til oppstart av inkubatorer i Oslo. I Bergen ble det nylig lansert et inkubatortilbud som virker til å fungere godt. Hub Bergen åpnet høsten 2011 på Bryggen i Bergen sentrum. De karakteriserer seg selv som en kombinasjon av et innovasjonslaboratorium, en forretningsinkubator, et atelier, en lounge, et kontorhotell og en arrangementsarena.

Silje Grastveit, en av initiativtakerne til Hub Bergen, forteller at den neste Hub i Norge er under etablering i Oslo. Det betyr at det for øyeblikket er minst fire nye inkubatorinitiativ i Oslo. Flere av dem er i samtaler om samarbeid.

Hub Bergen tilbyr ulike modeller for medlemskap – fra timeleie i åpent kontorfellesskap til avskjermede områder for medlemmer med langtidsleie. Medlemmene bestemmer selv hvor og hvordan de ønsker å arbeide og kan skalere modellen opp og ned fra måned til måned. Inkubatoren er et inspirerende gründerhus for mennesker med ambisjoner – et sted der medlemmene kan arbeide, møte likesinnede, eksperimentere, lære og bygge nettverk. Modellen virker svært lik den som er presentert fra initiativtakerne til Gründernes Hus og SHIFT i Oslo.

Hub Bergen inngår i et større nettverk av steder basert på samme idé, kalt “The Hub”. Grastveit forteller at “The Hub” er et av verdens største nettverk for gründere som arbeider med realisering av nye, mer bærekraftige løsninger for mennesker og miljø. Dette skaper unike muligheter for raskere nettverksbygging og markedsintroduksjon for Hub`ens medlemmer sier hun.

12 kommentarer

2012 bringer nye inkubatorer til Oslo sine gründere og oppstartsselskaper

6. januar 2012

Det kommende halvåret ser ut til å gi et stort løft i tilbudet av inkubatorer for gründere i Oslo. Tre konkrete tilbud etableres. Det er litt ulik fremtoning, men alle virker til å basere seg på en inkubasjonstanke. Tilbudene skiller seg fra det som har vært tidligere ved å ta opp læring og inspirasjon fra andre land og konsepter, derunder spesielt de nye inkubatorselskapene som har stor fokus på rask utvikling og gjennomstrømning. Ett av tilbudene har søknadsfrist 8. januar 2012.

 

Nye inkubatorer i Oslo

Gründernes hus
Odd Moe har tatt initiativ til Gründernes Hus like bak slottsparken i Oslo. Det skal bli et medlemsbasert opplegg med fokus på kontorlokaler og samlokasjon med andre gründere. Moe ønsker også at Gründernes Hus skal være “ambassade” for bedrifter i hele Norge som skal til hovedstaden for å selge. Det er planlagt følgende innhold:
Kjeller: “Cantina/Grotten” – Lukket gründerklubb og eget multimediastudio.
1. etg: Bibliotek, møtelokaler, stort ”co-workingspace”/”workcafe” og kontor til administrasjon.
2. etg: Store og noen litt mindre kontorer. Møterom og eget separat “VIP-styrerom”.
3. etg: Åpent landskap til akselerator/inkubator. Møterom.
4. etg: Studentloft med arbeidsplasser
Det er antatt at lansering vil holdes prio Q1 2012. Odd Moe kan nås på telefon 41479490 ved interesse.

Forskningsparken
Forskningsparken i Oslo vil lage et nytt inkubatortilbud som henter inspirasjon fra YCombinator.com og Hackfwd.com (som hadde en presentasjon i Oslo høsten 2011). De skal tilby (1) 10-20 selskaper per år et lavterskeltilbud (FP Start-up) uten krav til forretningsplan, tilgang til små mengder kapital og, (2) 4-8 selskaper tilbys en tradisjonell inkubatortjeneste mer lik den som er i dag hvor det er krav til forretningsplan og hvor man kan få noe mer oppfølging og kapital og (3) 2-4 selskaper tilbys såkornkapital gjennom Springfondet som delvis eies av Forskningsparken. FP Start-up og FP Inkubator vil tilby kontorplass i et kontorlandskap tilpasset oppstartsselskaper i et nyoppført bygg. Forskningsparken satser på mindre oppfølging av selskapene selv, men fasilitering av tilknytning til programmer og mentorer. De nye fasilitetene og nytt opplegg er antatt å bli lansert i mars 2012.

betaFACTORY
Brian Weisberg har tatt initiativ til inkubatoren betaFACTORY som har mål om å knytte til seg 50 selskaper over de kommende tre årene. Inkubatoren vil bli lokalisert i sentrum av Oslo. Konkret lokasjon er ikke offentlig enda. Denne inkubatoren tar også inspirasjon fra YCombinator, TechStars og andre intensive inkubatorer med sterk fokus på rask utvikling, salg og et tilbud om lav såkornsfinansiering. De har knyttet til seg ressurspersoner fra oppstartsmiljøet i Oslo som skal være med på å rådgi og løfte selskapene som blir tatt opp. Inneværende søknadsfrist er 8. januar 2012! Brian Weisberg kan nås på 93472374 ved interesse.

4 kommentarer