Entreprenørskap gir økt lykkefølelse

8. mars 2014

Årets GEM-rapport gir indikasjoner på at den subjektive lykkefølelsen er høyere for de som er invorlvert med entreprenøriell aktivitet.

I år introduserte Global Entrepreneurship Monitor, en årlig rapport om entreprenørskapsstartus globalt, en ny vinkling der de kobler entreprenørskap med subjektiv lykke. Områder syd for Sahara i Aftika scorer lavest, mens Latin- og Nord-Amerika scorer høyest. Skandinavia scorer også høyt, sammen med tradisjonelle velferdsøkonomier som Sveits, Singapore og Nederland.

 

Et interessant funn er at entreprenører scorer relativt høyere på lykke sett i forhold til de som ikke er involvert med å starte, eie eller lede virksomhet. GEM mener tallene indikerer at entreprenøriell aktivitet derfor kan linkes til en høyere lykkefølelse.

 

Et annet interessant funn er at kvinelige entreprenører i innovasjonsdrevne økonomier føler høyere grad av subjektiv lykke enn menn.

 

Det er også funnet at tidligfase-entreprenører i innovasjonsdrevne økonomier føler høyest grad av lykke, men at disse rapporterer høyere problemer i arbeids/fritids-balansen.

Kommentarer av

Oppdaterte nyheter om entreprenørskap, innovasjon og design på InnoDesign.no

4. april 2012

Norges ledende kanal for nyheter som dreier seg om entreprenørskap, innovasjon og design, vokser raskt. Nyhetsbrevet deres har nå 16.000 lesere som interesserer seg for disse feltene. Til tross for dette er det mange som fortsatt ikke følger med. Benytt påsken til å melde deg på nyhetsbrevet som gjør at du holder deg mer oppdatert innen ditt interessefelt.

InnoDesign har akkurat opprettet en gruppe for de med interesse innen entreprenørskap, innovasjon og design på LinkedIN. Norske selskaper og gründere har stort forbedringspotensial innen innovasjon, design og entreprenørskap. Dette er det utallig statistikk som viser. Denne gruppen er til for å dele erfaringer og diskutere disse. I tillegg vil vi invitere ledende politikere til å følge debattene slik at de får innsyn i felt som de kan gjøre noe med.

Har du interesse for innovasjon, design eller oppstart av virksomhet – i bred forstand, så er dette den riktige gruppen å bli medlem i.

Søk etter InnoDesign på LinkedIN og bli medlem i dag!

4 kommentarer

10 regler for å drepe kreativitet

30. september 2011

Jeg skrev i forrige uke om ti regler for å stimulere til kreativitet. Denne uken presenterer jeg ti regler for å drepe kreativitet, tatt fra boken ”Managing and Organizations” av Clegg, Kornberger og Pitsis. Det er sikkert er at det er visse betingelser som bedrer resultatene når grupper skal komme frem til resultater som baserer seg på kreativitet, og de under bør man styre unna.

 

Ti regler for å drepe kreativitet

1. Pass alltid på å late som om du vet mer enn alle rundt deg. Vær mistenkelig når personer som er underordnet kommer opp med ideer. Du vet best!
2. Lag kontrollrutiner for alt og alle. Sørg for at alle holder seg til regelverket og det etablerte byråkratiet med skjemavelde.
3. Sjekk fremdriften på alle sitt arbeid gjennom en daglig sjekk. Vær kritisk og hold tilbake positiv feedback som kan stimulere til at de gjør ting som vil være potensielt farlig.
4. Sørg for at de som jobber med kreative områder gjør mye teknisk og detaljert arbeid. De bør også stå for eget regnskap.
5. Lag vanntette skott mellom beslutningstakere, teknisk personell og kreativt personell. Sørg for at de alle snakker forskjellige språk.
6. Snakk aldri med de ansatte på et personlig plan, bortsett fra i en årlig festtale der du skryter av dine sosiale og kommunikasjonsmessige lederevner.
7. Sørg for at du er den eneste talsmann for hver nye idé som fremkommer, uavhengig om det er din egen.
8. Omfavn nye ideer når du snakker, men sørg for å ikke gjøre noe med dem.
9. Når en idé er for radikal bør du alltid argumentere med at ingen har gjort det før, og at det er grunner til det.
10. Når en idé ikke er radikal nok så argumenteres det med at ideen ikke er ny og at andre allerede har gjort dette.

 

 

4 kommentarer

Krever kreativitet regler?

21. september 2011

Kreativitet og innovasjon er en viktig bestanddel i oppstartsselskaper; to felt som er preget av mange spørsmål og mye usikkerhet. Hva skal til for å skape innovasjon, hva skal til for å komme opp med de gode ideene og er det metode eller tilfeldigheter? Mye forskning og mange uttalelser er laget om dette. Det som er sikkert er at det er visse betingelser som bedrer resultatene når grupper skal komme frem til resultater som baserer seg på kreativitet. Under er det gjengitt ti regler for å stimulere til kreativitet som er utviklet av Idea Work research project i Forskningsrådet.

Ti regler for å stimulere kreativitet
1. Våg å presentere ideer som kan være feil, og skap et miljø for dette.
2. Lag prosesser som ikke er byråkratiserende. Uforstyrret fokus skaper kreativitet og inspirasjon.
3. Vær positivt kritisk og gi konstant positiv feedback. Kritikk i alle former er ikke nødvendigvis negativt.
4. Prøv å få deltakerne til se problemstillingen i et større bilde. Zoom ut!
5. Stimuler talentene til de deltakende ve å la de få arbeide med det de er gode på.
6. Skap åpne og personlige forhold med kollegaene. Gi skryt av de involvertes talent, evner og resultater ved en hver naturlig anledning.
7. Gi kreditt og løft kolleger opp ved å la initiativtakerne bak de beste ideene få presentere disse for beslutningstakere.
8. Gi ros til alle som er med på å utvikle ideer når det snakkes. Støtt opp om de beste ideene med rask handling.
9. Når en idé føles for radikal, så pust dypt og minn deg selv på at det kan være gjennombruddsideen.
10. Når en idé ikke er radikal nok, spør kollegaene om å gjøre den om til noe mye mer vidtgående.

Er det andre regler vi burde ta hensyn til når vi arbeider kreativt?
Kommentarer av