Nytt tilbud til selskaper med vekstambisjoner knyttet til Tyskland

9. januar 2012

Per Bjorstad skal introdusere Gateway to Germany på et informasjonsmøte i Norsk-Tysk handelskammer 16. februar kl. 15:00-17:30. “Gateway to Germany” skal representere et nyskapende og ambisiøst tilbud til gründere, oppstartsselskaper og vekstbedrifter som har tanker om aktiviteter knyttet til Tyskland.

Oppstart i Tyskland

Gateway to Germany skal gi et helhetlig og operasjonelt program for å støtte norske vekstbedrifter med internasjonale vekstambisjoner inn på det tyske markedet ved å tilby tilpasset kompetanse, ressurser og nettverk.

Gateway to Germany er spesielt rettet mot Startups, tidligfase bedrifter og andre SMB’er med internasjonale vekstambisjoner.

Gateway to Germany har fokus på at deltakerne skal nå sine individuelle operasjonelle mål.

Se invitasjonen for informasjon og påmelding til informasjonsmøtet.

8 kommentarer

Video skaper et bilde av seriøsitet og profesjonalitet

26. november 2010

Under er et eksempel fra det norske softwareselskapet XT Software på hvordan “corporate video” fra selskapet kan være med på å bygge opp et bilde av seriøsitet og profesjonalitet blandet med ambisjoner, på det forretningsmessige feltet. En god miks av forretningsmessige videoer og brukerrelaterte videoer gir høy verdi, og stor interesse.

Videoen under hadde ved første lansering 20.000 treff på seks måneder, og har nå 8.000 treff ved en andre og påfølgende lansering. Statistikk viste at internasjonale store aktører i markedet sendte videoen internt i selskapet, og det ble en positiv viral effekt blant de få aktørene som opererte i den svært snevre nisjen XT Software opererte.

Kommentarer av