10 regler for å drepe kreativitet

30. september 2011

Jeg skrev i forrige uke om ti regler for å stimulere til kreativitet. Denne uken presenterer jeg ti regler for å drepe kreativitet, tatt fra boken ”Managing and Organizations” av Clegg, Kornberger og Pitsis. Det er sikkert er at det er visse betingelser som bedrer resultatene når grupper skal komme frem til resultater som baserer seg på kreativitet, og de under bør man styre unna.

 

Ti regler for å drepe kreativitet

1. Pass alltid på å late som om du vet mer enn alle rundt deg. Vær mistenkelig når personer som er underordnet kommer opp med ideer. Du vet best!
2. Lag kontrollrutiner for alt og alle. Sørg for at alle holder seg til regelverket og det etablerte byråkratiet med skjemavelde.
3. Sjekk fremdriften på alle sitt arbeid gjennom en daglig sjekk. Vær kritisk og hold tilbake positiv feedback som kan stimulere til at de gjør ting som vil være potensielt farlig.
4. Sørg for at de som jobber med kreative områder gjør mye teknisk og detaljert arbeid. De bør også stå for eget regnskap.
5. Lag vanntette skott mellom beslutningstakere, teknisk personell og kreativt personell. Sørg for at de alle snakker forskjellige språk.
6. Snakk aldri med de ansatte på et personlig plan, bortsett fra i en årlig festtale der du skryter av dine sosiale og kommunikasjonsmessige lederevner.
7. Sørg for at du er den eneste talsmann for hver nye idé som fremkommer, uavhengig om det er din egen.
8. Omfavn nye ideer når du snakker, men sørg for å ikke gjøre noe med dem.
9. Når en idé er for radikal bør du alltid argumentere med at ingen har gjort det før, og at det er grunner til det.
10. Når en idé ikke er radikal nok så argumenteres det med at ideen ikke er ny og at andre allerede har gjort dette.

 

 

4 kommentarer

Les hva som gjør et oppstartsselskap suksessfullt

30. mai 2011

Det er utført en dybdeanalyse av hva som gjør oppstartsselskap i Silicon Valley suksessfulle. Bjørn Lasse Herrmann og Max Marmer i Blackbox står bak undersøkelsen, og de har gjennomført intervjuer med nesten 1000 selskaper i tilegg til spørreundersøkelser. Det er laget et rammeverk for å forstå driverne til suksessfulle oppstartsselskaper. Hva tenker du om funnene, og kjenner du til andre liknende rapporter som tar opp viktige forhold innen entreprenørskap?


Et utdrag av rapportens viktigste konklusjoner:

For tidlig oppskalering er den største fellesnevneren for selskaper til å utvikle seg dårligere. De virker til å tape tidlig ved å være foran seg selv.

Gründere som lærer er mer suksessfulle. De som har behjelpelige mentorer og lærer fra erfarne ledere i oppstartsselskaper, skaffet 7 ganger mer kapital og har 3,5 ganger sterkere brukervekst enn de som ikke har mentorer. Riktige mentorer er viktige i forhold til selskapets utvikling og evne til å hente penger.

Det er bra å gjøre endringer. Oppstartsselskaper som endrer en vesentlig del av sin virksomhet eller sitt produkt en til to ganger skaffer 2,5 ganger mer kapital, har 3,6 ganger sterkere brukervekst og har 52% mindre sannsynlighet for å oppskalere for tidlig enn de som endrer seg mer enn to ganger eller ikke i det hele tatt.

Ha en teknisk medstifter. Oppstartsselskaper uten en teknisk medstifter har 80% større sjanse for å oppskalere for tidlig, har 152% mindre brukervekst og trenger 45% lengre tid for å få produktet tilpasset til markedet enn selskaper med en teknisk medstifter.

Skap balanserte team. Balanserte team med en teknisk gründer og en gründer med forretningsbakgrunn skaffer 30% mer penger, har 2,9 ganger mer brukervekst og har 19% mindre sannsynlighet for å oppskalere prematurt enn gründerteam som enten er teknisk tunge eller forretningstunge.

De mest suksessfulle gründerne er drevet av ønsket om å kunne ha innvirkning og ikke erfaring eller penger.

Oppstartsselskaper trenger 2-3 ganger lenger tid på å validere markedet enn de fleste gründere regner med. Underestimeringen skaper press på å skalere opp for tidlig.

Hele rapporten på 67 sider kan leses her: Startup Genome Report

Kom gjerne med en kommentar under.Kommentarer av

Er seriegründere hottest?

16. desember 2010

Er det slik at de som har lykkes tidligere er de rette til å involvere seg i ledende operative stillinger i oppstartsselskaper? Ikke alle investorer er enige…

Michael Moritz, en av grunnleggerne av Google, og som i dag jobber i Sequoia Capital i USA, har sagt at han ser etter gründere som er under 30 år som bygger et produkt de selv ønsker å bruke.


Gjenbruk av seriegründere

Guy Kawasaki bringer opp spørsmål rundt seriegründere som gode investeringsobjekter i sin bok ”Reality Check”. Han viser til at det ikke er serieentreprenører som har laget Hewlett Packard, Apple, eBay, Microsoft, Google, Yahoo!, og YouTube. Det argumenteres blant annet med at de (1) ikke jobber så hardt som tidligere, eller at de ikke kan på grunn av endret livsstil, (2) at de prøver å gjøre ting likt som den første gangen til tross for at forhold rundt dem har endret seg, (3) at suksessfulle entreprenører ikke blir herset med eller kritisert nok, og (4) at de ikke nødvendigvis passer inn i stillinger de ofte tar som suksessfull entreprenør (CEO).

I Norge er serieentreprenører med suksess de mest ettertraktede investeringsobjektene for ”alle investorer”. Få har så langt stilt spørsmål rundt dette, men det kan ha sammenheng med at kravet til ROI er laver hos norske investorer, og at det ikke er de globale vinnerne man sikter etter.

Kommentarer av