Norske politikere uten entreprenørskapfokus

1. februar 2014

Da Obama for få dager siden hadde sin årlige State-of-The-Union-tale understreket han hvordan USA skulle fokusere på entreprenørskap og være i front innen teknologi. Dette er toner som ikke høres fra norske politikere.

 

Obama har vært under press for å få opp økonomien, og har gjennom dette vært svært fokusert på hvilke virkemidler som de må fokusere på for å få hjulene til å rulle på en mest mulig effektiv måte, både kortsiktig og langsiktig. At han etter en slik periode understreker fokuset på entreprenørskap så sterkt, gir en indikasjon på hva det er som gir effekt sammfunnsøkonomisk.

 

Det er derfor synd at få norske politikere fronter entreprenørskap på en tilsvarende måte. Selv om norsk økonomi nå er innen i en fantastisk periode så vil det allikevel være riktig å fokusere på entreprenørskapens betydning.

 

Det ene er å øke bevilgningene til entreprenørskap drastisk; både som direkte virkemidler til selskapene, men også til bidrag inn mot økosystemet rundt.

 

I tilegg er det snak om fokus. Det å vri virkemidler slik at de benyttes der det gir størst effekt hos de selskapene som har en størst sannsynlighet for å lykkes som ambisiøse vekstselskap, vil bidra til å øke antallet suksesser blant disse. Virkemidlene fra det offentlige må også kun benyttes i de fasene der det private markedet ikke fungerer godt.

 

Når skal norske politikere ytre seg om entreprenørskap og dets viktighet på samme måte som vi hører fra Obama? Må vi først vente til vi er inne i en krise blant de store etablerte næringene?

 

Kommentarer av

Venstre tar inn forslaget mitt i deres Stortingsvalgprogram for 2013-2017

6. september 2012

I Venstres førsteutkast til Stortingsvalgprogram for 2013-2017 er forslaget mitt vedrørende “vridning av offentlige virkemidler for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial”, som tidligere har vært behandlet i Stortinget som et Dokument8-forslag, tatt med.

Venstre er i en veldig god posisjon for å kunne være med i regjering eller støtte en regjering på borgelig side. Det gjør at det er sannsynlig at det forslaget kan bli satt ut i live.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Her kan du laste ned Ventre sitt Stortingsvalgprogram for 2013-2017.

Kommentarer av