Lanserte ny bok gjennom Hegnar Media

6. mars 2013

Forlaget Hegnar Media står bak min siste bokutgivelse, “Fra gründer til vekstselskap på 1-2-3”. Boken er en praktisk håndbok for de som ønsker å starte opp virksomhet fra Norge.

Formålet med boken er å hjelpe flere gründere, prosjekter og selskaper til å kunne bruke mer tid på det som virkelig er viktig; komme raskt til lansering, selge og vokse. Boken rettes hovedsakelig mot gründere, de som jobber med vekstselskaper, de som er løst tilknyttet vekstselskaper og de som lærer om oppstart i form av utdanning eller kurs.

Det fokuseres på å presentere konkrete råd knyttet til vanlige problemstillinger i ulike faser, samt gi innsikt i sentrale områder knyttet til det å starte opp et vekstselskap. Du vil finne erfaringsbaserte fremgangsmåter og tips som vil kunne spare prosjektet for tid og penger. I tillegg er det lagt stor vekt på å skape et balansert bilde av det å starte opp vekstselskaper, både den store risikoen og det store potensialet. Det er mye som skal læres i tilknytning til en oppstart av et vekstselskap; hvordan du skal finansiere selskapet og hente penger, hvordan du skal bygge et team og motivere, hvordan du skal selge og markedsføre, og kanskje viktigst, hvordan du skal engasjere folk og få dem til å tro på deg. Boken er lagt opp til at det skal være enkelt å bruke den til oppslag.

Kjøp den på Hegnar Medias Bokhandel.

Kommentarer av

Positiv behandling av innstilling i Stortinget vedrørende finansiering av ambisiøse vekstselskaper

11. mars 2011

I går kveld ble sak om vridning av offentlige hjelpemidler for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial behandlet. Innleggene og replikkvekslingen i saken var svært positiv, og mye mer positiv enn hva som kunne forventes på forhånd.

Hele behandlingen av saken kan sees i Stortingets videoarkiv. Se fra (tid) 75:40 i videostrømmen for å se gjennomgangen av saken. Se fra (tid) 100:00 i videostrømmen for å se Ola Elvestuen sitt innlegg (hvor starten av teksten er vist under).

Se bakgrunnen for saken på Stortinget sine websider her.

Votering av saken:
Det voteres over forslag nr. 2, fra Venstre. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest og senest i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2011 fremme forslag om tiltak som bedrer tilgangen på risikovillig kapital i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial, bl.a. ved å erstatte dagens landsdekkende etablererstipend med en PS-ordning.»

Komiteen hadde innstilt:
Dokument 8:47 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge frem en bred vurdering av hvordan tilgangen på risikovillig kapital for SMB-bedrifter, særlig i oppstartsfasen, kan forbedres, og at Representantforslag 47 S (2010–2011) om å erstatte dagens landsdekkende etablererstipend med en PS-ordning blir del av en slik vurdering.»
Venstre har varslet at de støtter forslaget subsidiært.

Resultat av votering:
Forslaget fra Venstre ble med 55 mot 44 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 20.13.55)

Resultat av votering:
Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble innstillingen bifalt med 95 mot 4 stemmer.2 kommentarer