Trender som kan endre gründerens oppkapitalisering

8. juni 2012

Det er flere trender innen entreprenørskap som vil endre forhold knyttet til oppkapitalisering av oppstartsselskaper. Trendene er internasjonale og de bør bli tatt i betraktning når de nasjonale innovasjonssystemene designes. Fire eksempler på slike trender er nevnt under.

Reduserte kostnader

Vi kan se en sterk reduksjon av kostnader for de fleste typer oppstartsselskaper. Tiden frem til salgbare produkter reduseres, og både investeringer og operasjonelle kostnader reduseres. Eksempler på forhold som endrer kostnadsbildet kan være 3D-printing som gjør at selskaper som baserer seg på fysiske enheter raskt kan printe ut prototyper og den første runden med produkter for salg. I tillegg vil Amazone Web Services og Microsoft BizSpark redusere de operasjonelle kostnadene for de som jobber innen it.

 

Flere kilder til kapital i tidlig fase

Det vil tilkomme flere kilder til kapital i tidlig fase. Om vi ser til USA så fungerer kapitaltilgangen i de tidligste fasene allerede godt. En slik endring vil vi forhåpentlig også se i Europa og i Norge. I Norge kommer det snart initiativ for crowdfunding (Movation er ikke langt unna å lansere sin tjeneste) og det er etablert en innovasjonsbørs – InnoBørs – som skaper en markedsplass mellom oppstartsselskaper og investorer. Ser vi internasjonalt så ser vi tilsvarende initiativ med suksess, slik som AngelList.

 

Akselleratorer

Basert på Suksessen til Y Combinator i USA er det dukket opp ulike initiativ over hele verden som tar inn oppstartsselskaper i svært tidlig fase, ofte softwarebasert, som får en svært liten kapitalinnsprøytning, intensiv mentorhjelp over noen få måneder og som må bevise i løpet av denne tiden for å greie å attrahere kapital når akselleratorperioden er over. De første aksellerator-initiativene i Norge er betaFactory og Venture Factory. I begynnelsen av juni skal det første kullet gå ut og presentere seg for investorer.

 

Sekundærmarkeder

Internasjonalt ser vi eksempler på opprettelsen av sekundærmarkeder, slik som SecondMarket og SharesPost. Disse tjenestene åpner for at aksjonærer kan selge sine aksjer tidligere, og således skapes et mer likvid marked for investeringer i tidlig fase. Et mer likvid marked for investeringer i tidlig fase vil også gjøre det mer attraktivt å investere tidlig. Det er ikke kjent at slike tjenester eksisterer i de nordiske landene enda, men det vil trolig komme snart.

 

Endringstakten er stor på dette feltet. Det meste av det banebrytende kommer fortsatt fra Silicon Valley, og det spres deretter over resten av verden. Hvordan dette vil utvikle seg i de kommende årende vet vi ikke. Disse trendene er interessante å kjenne til for gründer, og viktig å ta i betraktning når man utvikler rammer og retningslinjer for innovasjonssystemet i Norge. 

1 kommentar

Anbefalt litteratur for gründere – entreprenørskap

13. mai 2012

Steve Blank er en av de ledende akademiske stemmene innen entreprenørskap – globalt. Han har selv skrevet bøker som anbefales på det varmeste, senest ”The Startup Owner’s Manual” som ble utgitt i mars i år. I tillegg gir han varme anbefalinger til andres litteratur innen entreprenørskapsrelevante felt. Dette er litteraturanbefalinger som er verd å bite seg merke i.

Entreprenøriell ledelse

Business Model Generation: av Alexander Osterwalder

The Lean Startup: av Eric Ries

The other side of innovation: av Vijay Govindarajan & Chris Trimble

Biodesign: prosessen med innovasjon innen medisinsk teknologi; av Zenios, Makower, Yock, m.fl.  (fin webside her)

The Four Steps to the Epiphany: av Steve Blank

The Startup Owners Manual: av Steve Blank

 

Strategibøker for oppstartsselskaper

Do More Faster: Techstar leksjoner I å aksellerere din startup – av David Cohen og Brad Feld

Getting Real: En smartere, raskere og enklere vei til å bygge en suksessfull webapplikasjon  - av Jason Fried

The Founders Dilemma: Forutse og unngå fellene som kan senke en startup – av Noam Wasserman

The Entrepreneurial Mindset: Strategier for å kontinuerlig skape muligheter I en tidsalder preget av usikkerhet – av R.McGrath and I. MacMillan

Delivering Profitable Value – av Michael J. Lanning.

Theory of Economic Development – av Joseph Schumpeter

Concept of the Corporation og Innovation and Entrepreneurship – av Peter Drucker

The Mythical Man Month – av Fred Brooks

 

Venture Capital

Venture Deals: Be Smarter than your Lawyer and Venture Capitalist - av Brad Feld and Jason Mendelson

Mastering the VC Game av Jeffrey Bussgang

The Startup Game: På innsiden av partnerskapet mellom venturekapitalister og entreprenører – av William H. Draper

Burn Rate: How I Survived the Gold Rush Years on the Internet av Michael Wolff

Startup: A Silicon Valley Adventure av Jerry Kaplan

Eboys: The First Inside Account of Venture Capitalists at Work av Randall E. Stross

High Stakes, No Prisoners: A Winner’s Tale of Greed and Glory in the Internet Wars av Charles H. Ferguson

Pitching Hacks: boken fra Venture Hacks

 

Presentasjoner

Slid:eology av Nancy Duarte

Resonate av Nancy Duarte

 

Produktdesign

The Inmates Are Running the Asylum: Hvorfor høyteknologiske produkter driver oss til vanvidd og hvordan vi gjenoppretter tilregneligheten – av Alan Cooper

 

Bøker som må leses – relatert til entreprenørskap

The other side of innovation – av Vijay Govindarajan og Chris Trimble

The Innovator’s Dilemma av Clayton M. Christensen

The Innovator’s Solution av Clayton M. Christensen

Crossing the Chasm: markedsføring og salg av høyteknologiske produkter til et massemarked – av Geoffrey A. Moore

Inside the Tornado: Markedsstrategier fra de raskest voksende selskapene fra Silicon Valley – av Geoffrey A. Moore

Dealing with Darwin : Hvordan fantastiske selskaper innoverer i hver eneste fase knyttet til deres utvikling – av Geoffrey A. Moore

The Tipping Point: Hvordan små ting kan gjøre en stor forskjell – av Malcolm Gladwell

Blue Ocean Strategy: Hvordan skape et rom for en markedsplass der konkurransen gjøre irrelevant – av R. Mauborgne og W. C. Kim

 

Håndbok på norsk

Dersom du er på jakt etter håndbok innen entreprenørskap som er på norsk, så kan du se på ”Fra idé til vekst” som er til salgs på web-butikken på denne websiden. Den vil forøvrig komme ut i ny drakt på Hegnar forlag våren 2013.


2 kommentarer

Gründer og finansiering – fin forklarende animasjon

6. desember 2011

Jeg fikk et godt tips fra Audun Ueland om en animasjon fra Kauffman Foundation som forklarer alternative finansieringskilder for en gründer. Den er enkel, viser de sentrale kildene for finansiering og at ikke alle trenger å søke venturekapital.

Kommentarer av

RISIKO – Noen få investorer har ekstrem risikovilje

23. juni 2011

”I never compute returns. If you start forecasting cash flows, you loose innovation, you loose instinct. You average youself down to mediocrity”    – Vinod Khosla

Ventureselskapene benytter oftest kalkulatoren flittig når de skal vurdere et prosjekt å gå inn i, og dette gjelder de fleste land. Det finnes allikevel noen slike selskaper som tar ekstrem risiko i leten etter radikale ideer som kan føre til gjennombrudd som vil ryste verden på områder hvor man desperat leter etter løsninger. Det er vel ikke en stor overraskelse at det oftest må sees mot Silicon Valley for å finne tankesett som åpner for slik risiko blant profesjonelle investorer.


Et eksempel på et ventureselskap som tar ekstrem risiko er Khosla Ventures, et selskap i Silicon Valley under ledelse av Vinod Khosla som har investert nærmere 8 milliarder kroner i teknologier, og hvor hver er antatt å ha 90% sjanse til å feile. Khosla leter etter radikale nye teknologier som kan bidra til å finne løsninger for å kunne håndtere den kommende etterspørselen etter energi og konsum fra BRIC-landene, og som samtidig tar vare på naturen og miljøet. Han var tidligere med på å stifte Sun Microsystems, og har vært med på flere gode exiter som venturekapitalist.

”My willigness to fail gives me te ability to succeed”      – Vinod Khosla

Han ser på den kapitalistiske metoden å generere verdier fra ideer som mer effektiv enn å gå inn i sosiale ideelle initiativ. Det er denne måten han skal være med å redde planeten med sine klienters penger. Khosla selv mener i at man ikke skal stole på miljøorganisasjonene som anbefaler virkningsløse tiltak som å gå istedenfor å kjøre bil og å kjøpe elektriske biler som i realiteten går på kull. Han mener det er radikale teknologiskift som er løsningen, noe miljøvernere ofte stiller seg kritiske til.

Hvilken risiko hvert investeringsobjekt har kommuniseres åpent, og klientene har tiltro til at porteføljen i sin helhet vil gi større gevinst enn alternative investeringsmuligheter. Den tidligere britiske statsministeren Tony Blair ble med i ventureselskapet i 2010 for å gi selskapet et kjent ansikt ut. Mange investorer stiller seg kritiske til risikoviljen som tas av Khosla, men om han får rett så finner vi kanskje ut at det er slike tankesett og initiativ som skal til for å håndtere de utfordringene jorden har og som samtidig gir den beste avkastningen.

Kjenner du eksempler på profesjonelle investorer md et tankesett som Vinod Khosla i Norge, og er det et tankesett som bør etterfølges?Kommentarer av

Kan CROWDFUNDING fungere for ambisiøse vekstselskaper?

12. mai 2011

Crowdfunding har fått en økende popularitet den senere tid, særlig knyttet opp mot finansiering av mindre prosjekter av ymse art. Det er i tillegg kommet til noen ulike initiativ som søker å bruke denne metodikken for å kanalisere kapital til ambisiøse vekstselskaper. Er det en fremtid i slik finansiering for ambisiøse vekstselskaper?


Begrepet crowdfunding går ut på at et større antall personer søkes til å investere et mindre beløp hver i prosjekter som de ønsker å støtte og som de har tro på. Dette gjør at det enkelte prosjekt kan få en ønsket finansiering til å kunne komme videre uten å ta i bruk tradisjonelle kanaler for å hente kapital. Omtrent en tredjedel av alle små selskaper som registreres har behov for tilførsel av kapital for å utvikle sine ideer og nå sine ambisjoner om vekst, og halvparten av disse kvalifiserer verken for offentlig støtte eller privat kapital. Med bakgrunn i dette har crowdfunding så langt hovedsakelig rettet seg mot slike prosjekter. Eksempler på dette kan være kunstnere som ønsker finansiering til å kunne stille ut sine verker, musikere som skal gi ut album og online-kurs som skal utvikles og publiseres. Et eksempel på et selskap som leverer en plattform hvor personer kan investere i mindre prosjekter er IndieGoGo som nevnes i Anne Worsøe sin bloggpost om crowdfunding.

Det kan tenkes at dette kan utvikle seg videre og åpne opp en ny og attraktiv kanal for vekstselskaper som søker kapital. En slik løsning kan tenkes gjennomført som en privatinitiert børsnotering basert på en plattform, slik som IndieGoGo er for mindre prosjekter. Et eksempel på et tidlig initiativ i denne retning er Gain Online som starter sin satsning i Sverige denne våren.

Kanskje kan dette bli et alternativ til lotto for folk flest? Det kan være en spennende tanke å få folk flest til å satse på verdiskapende investeringer istedenfor lotto. Dette er tvilsomt siden man ikke har en klar synliggjøring av en mulig gevinst, noe som er en klar driver hos de fleste som spiller lotto. Derved vil man ende opp med uformelle investorer. De fleste av disse er med på oppkapitalisering av selskaper allerede i dag, men kanskje mangler det en effektiv kanal som gjør at de plasserer kapital i flere oppstartsselskaper?

Et argument mot en bruk av en slik kanal, forutsatt at den fungerer godt, er at mye verdi knyttet til den kompetansen og det nettverket som mange investorer fører med seg mistes. Allikevel er denne verdien kanskje overdrevet? I følge Menon sin rapport om forretningsengler i Norge kan 90% av disse karakteriseres som mindre kompetente, og da faller dette argumentet i stor grad. I tillegg er verdien av nettverk knyttet til crowdfunding kanskje like interessant som forretningsenglenes? Folk som investerer i et selskap blir fort bundet opp til det, og ønsker å hjelpe det frem. Med så mange investorer som fungerer som medhjelpere kan man ha en større sjanse for å lykkes godt med en markedsintroduksjon og ulike andre aktiviteter.

Et sentralt spørsmål for vekstselskaper som har tradisjonelle kapitalkilder som et alternativ er prisingen de vil få på sine aksjer. Om crowdfunding vil bli populært for vekstselskaper, og mange melder seg som investorer, så vil fort prisingen på selskapene bli bedre enn ved å henvende seg til ventureselskaper som ofte legger konservativ analyse til grunn.

Tror du dette vil bli en mulig kilde til kapital for vekstselskaper i fremtiden? Skriv gjerne en kommentar under.11 kommentarer

Oppstartsselskapet Square – en kortbetalingsrevolusjon?

29. april 2011

Oppstartsselskapet Square har i løpet av kort tid bevist at de kan ha noe stort på gang med sin mobilbetaling. De gjorde for et par uker siden en avtale med Apple som gjorde at de fikk selge sin betalingstjeneste med kredittkortleser gjennom Apple sin webbutikk. Nylig fikk de Visa inn på eiersiden, et selskap som normalt ikke investerer i oppstartsselskap.

De seneste nyhetene for selskapet gjør at selskapet har fått på plass en god salgskanal, en tilknyttet merkevare som gir anerkjennelse og kredibilitet til sikkerheten i løsningen og en kapitalbase som gjør at de kan rulle ut løsningen raskt.

Square tilbyr selgere en liten kortleser med tilhørende software til iPhone, Android-enheter og iPad. Dette gjør at det er flere som kan ta betalt med kort. For øyeblikket er det beregnet at det er 27 millioner små selskaper i USA som ikke kan håndtere kortbetaling.

Square lager få barrierer for nye brukere. Ved bestilling, som er gratis, får du software og gratis kortleser tilsendt. Square tar 2,75% av alle transaksjoner som gebyr.

Foreløpig tilbys ikke løsningen utenfor USA, men med den kapitalbasen selskapet nå sitter på antas det at det ikke er lenge før de ekspanderer ut over de amerikanske statene. Hegnar skrev i går at mange nordmenn har sluttet å bruke kontanter når de handler, i følge ferske tall. Dette skaper en kritisk situasjon for mange handelsmenn uten infrastruktur eller inntjening til å kunne ta i bruk dyre betalingsterminalløsninger. Eksempler på slike kan være blomsterhandlere på gatehjørnet. For disse vil en slik løsning være svært velkommen. I tillegg vil det bli lettere for mange å komme i gang med virksomhet hvor det er kritisk å kunne tilby betaling med kort.

Kanskje vi snart vil se de første tiggerne som tar kort?

Se deres webside: www.squareup.com3 kommentarer

Neste stopp: Silicon Valley

15. april 2011

Norske ambisiøse vekstselskaper bør i større grad se mot etablering i de markedene der det er størst sjanse for å få nærhet til et attraktivt kundegrunnlag og et sentralisert marked med profesjonelle investorer. Norge og Europa har ikke et sentralisert marked for venturekapital. En slik sentralisering er en faktor som øker effektiviteten og konkurransen i markedet, og er en av grunnene til Silicon Valley sin suksess.

Venturekapital - Venture Capital

Tilgangen til mye kapital fra mange aktører på ett sted, entreprenørskapskulturen, arbeidskulturen, universitetsmiljøene og en nærhet til et enormt og betalingsvillig marked gjør at Silicon Valley er en attraktiv destinasjon for selskaper med internasjonal fokus og skalerbar teknologidrevet virksomhet. Dette er et sentralt sted for selskaper som ønsker å skape ekstrem vekst. I Sand Hill Road sitter de største ventureselskapene på rekke og rad. En industri bygget opp rundt venturekapital gjør at gode selskaper kan få rask tilgang på kapital, og kanskje en høyere grad av konkurranse mellom investorer som igjen kan gi bedre betingelsene ved en investering.

Cfengine er et eksempel på et oppstartsselskap fra Norge hvor den daglige lederen nå flytter til Silicon Valley for å skape høy vekst fra sitt nye hovedkvarter i Palo Alto, California. Cfengine er sett på som ett av de heteste oppstartsselskapene innen IT i Norge i dag, og har fått sikret seg en første investeringsrunde med venturekapital på 30 millioner kroner fra Ferd.Kommentarer av

Nytt initiativ fra Nordic Innovation Centre – investormatching

23. februar 2011

Nordisk InnovationsCenter har initiert et samarbeid mellom ledende offentlige såkornsfond i Finland, Sverige og Norge. De kaller det for Nordic Seed Capital Initiative, og det er ment å være bedre mulighetene for investormatching.

De har som målsetning å gjennomføre en rekke ulike aktiviteter for medlemmene. En slik aktivitet er å presentere lovende nordiske selskaper for internasjonale investorer. Sist november hadde de et slikt første investorforum i Munchen der tyske venturekapitalfond ble presentert for nordiske selskaper. Turbinova fra Norge var ett av selskapene som presenterte seg.
Medlemmer av initiativet er Vera Venture (FI), Innovation Norway (NO) og Innovationsbron (SE). Andre deltakende nordiske fond i Munchen var Vækstfonden (DK), Conor Venture Partners (FI), VTT Ventures (FI), Procom Venture (NO), Nordic Investment Solutions (SE) og Nordic Innovation Centre.

Mer kan leses på Nordisk InnovationsCenter sine siderKommentarer av

Kun seks initielle investeringer i seed-fase på landsbasis!

10. februar 2011

En interessant rapport fra Nordisk InnovationsCenter som viser hvor få investeringer som er registrert av Norsk Venturekapitalforening i såkornsfasen. Seks initielle investeringer på landsbasis i denne fasen er trist lesning (se side 30 under). Den norske delen er utarbeidet av Stein Jodal i Innovasjon Norge. Det er mulig å se rapporten på denne siden.

3 kommentarer

Forslag om finansiering av oppstartsselskaper er fremmet i Stortinget

1. desember 2010

Etter arbeide med et politisk forslag om finansieringsordning av tidligfaseselskaper i et halvt år, ble i går forslaget lagt frem i Stortinget. Dette er et viktig delmål som er nådd. Nå blir det spennende å jobbe med saken videre frem til stortingsvedtak. Forslaget er beskrevet i korthet i det første innlegget i denne bloggen.

Kommentarer av Neste side »