3Dprinter : ”Arne, print ut prototypen som Per tegnet i går kveld, så får vi brukerfeedback på messen i ettermiddag…”

20. mai 2011

3D-printing virker til å kunne bli en revolusjon som vil endre mange forhold for oppstartsselskaper som jobber med utvikling av produkter. Istedenfor å finansiere opp en fabrikk, eller be en masseprodusent om å lage et produkt for deg, så vil en 3D-printer gi deg en rimeligere, raskere og mindre risikofylt vei til markedet.

3Dprinting

Innen kort tid kan utviklingen og kommersialiseringen for en gründer gjennomføres langt mer effektivt enn i dag. Prosessen fra idé til fullskala produksjon kan gå raskt ved at gründeren designer og printer ut ett eller to eksemplarer for å se om produktet virker tilfredsstillende. Deretter kan han lage en prøveserie som legges ut for salg for å se om produktet selger. Gjennom dette vil han også få tilbakemeldinger fra kundene som kan skape grunnlaget for designendringer. Om etterspørselen virker god kan produksjonen skaleres opp med tradisjonell masseproduksjon eller videre produksjon gjennom 3D-printeren.

3D-printing vil gjøre at gode ideer lettere blir kopiert enn tidligere, og intensiteten i kampen over intellektuelle rettigheter vil tilspisse seg. Både imitatorer og nyskapende personer vil ha lettere for å få varer raskt til markedet. I en slik ny virkelighet vil konkurransefordelene mest sannsynlig få en kortere varighet, og det skapes nye former for samarbeid. Vi ser allerede at det har oppstått nye former for samarbeid rundt produkter i 3D-print miljøet. Akkurat som programmerere som jobber med åpen kildekode samarbeider ved å dele sin kode, så starter ingeniører å samarbeide rundt åpen kildedesign for produkter og objekter.

Denne utviklingen er ikke kun for prototyper. 20% av produktene som blir printet i 3D-printere er i dag ferdigprodukter, og ikke prototyper slik det var når 3D-printerne ble introdusert noen år tilbake. Dette tallet er antatt å stige til 50% i 2020. Nøyaktigheten på dagens printere er på en tidels millimeter, og materialene som kan printes inkluderer stoff, plastikk og metall. Det jobbes med introduksjon av en rekke nye materialer fortløpende.

Det vil komme nye former for forretningsmodeller basert på 3D-printing. Det spås at konsumenter vil kunne laste ned produkter akkurat som de gjør med musikk i dag, og printe ut disse hjemme eller på en lokal printstasjon. I tillegg vil konsumentene kunne vente en langt bredere variasjon i tilbudet enn i dag, og spesialtilpasninger av hvert enkelt produkt vil kunne bli vanlig.

Eksempler på produsenter av 3D-printere i dag er Objet, EOS og Stratasys. I dag ligger prisen på de rimeligste 3Dprinterne på i underkant av kr. 120.000,-. Bruken av 3Dprinter sprer raskt om seg og prisen er ventet å synke drastisk. Noen spår priser ned i kr. 25.000 i løpet av 2011.

Kom gjerne med kommentarer under på om dette er noe som vil ha vesentlig betydning for gründere, konkurranseforhold og intellektuelle forhold. Det er også spennende å høre om noen har tanker om dette skaper nye markeder og forretningsmuligheter.

5 kommentarer

Video skaper et bilde av seriøsitet og profesjonalitet

26. november 2010

Under er et eksempel fra det norske softwareselskapet XT Software på hvordan “corporate video” fra selskapet kan være med på å bygge opp et bilde av seriøsitet og profesjonalitet blandet med ambisjoner, på det forretningsmessige feltet. En god miks av forretningsmessige videoer og brukerrelaterte videoer gir høy verdi, og stor interesse.

Videoen under hadde ved første lansering 20.000 treff på seks måneder, og har nå 8.000 treff ved en andre og påfølgende lansering. Statistikk viste at internasjonale store aktører i markedet sendte videoen internt i selskapet, og det ble en positiv viral effekt blant de få aktørene som opererte i den svært snevre nisjen XT Software opererte.

Kommentarer av